Badatel
Dnes je 24.06.2018, jste 74831 návštěvník  

Často kladené dotazy k projektu Newton

Proč se program jmenuje Newton ?
Isaac Newton se na univerzitní studium připravoval od svých 15 let a v 18 letech nastoupil na Trinity College v Cambridgi, a již o čtyři roky později pak začal rozpracovávat svou teorii gravitace. Také náš program má za cíl podpořit rozvoj nadaných studentů při přechodu ze střední na vysokou školu a podnítit je již v mladém věku k přírodovědnému bádání.

Kdo se může do programu Newton zapojit ?
Studenti středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. U studentů předpokládáme hluboký zájem o přírodní vědy, který jde za rámec standardní středoškolské výuky a také aktivní přístup, který je doložitelný účastí v přírodovědných aktivitách a soutěžích.

Platí se nějaké kurzovné ?
Ne, účast v programu je bezplatná.

Jaké typy předmětů mohu navštěvovat ?
Obecně takové, kde s tím souhlasí vyučující daného předmětu. Základními typy předmětů jsou přednášky, cvičení, semináře a praktická cvičení. Návštěva přednášek by měla být většinou bez problémů, u některých cvičení a seminářů může být omezená kapacita (a přednost budou mít řádní VŠ studenti), praktická cvičení budou většinou nedostupná. V některých kurzech běží paralelně přednášky a cvičení a získání zápočtu ze cvičení může být podmínkou pro to, aby student mohl skládat zkoušku, u některých předmětů může být tzv. prerekvizita, což znamená povinnost absolvovat jiný předmět před zápisem vybraného předmětu, můžete narazit i na další kličky, ale tyto detaily byste měli konzultovat se svým mentorem. Studijní plány pro jednotlivé obory jsou na http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-plany/ , podrobnější popis každého předmětu (sylabus) je potom k dohledání na portal.upol.cz.

K čemu jsou složené zkoušky a získané kredity ?
Složení zkoušky nebo získání zápočtu je dokladem o úspěšném absolvování kurzu a prokázání znalostí v požadovaném rozsahu, přičemž na studenty v programu Newton budou kladeny stejné nároky jako na studenty v řádných studijních programech na VŠ. Program Newton však nemá z právního hlediska oficiální formu řádného studia. Pokud se student při nástupu na VŠ zapíše na PřF UP, může požádat o uznání absolvovaných předmětů, na jiných vysokých školách pravděpodobně kredity získané v programu Newton nikoho zajímat nebudou. Získané kredity také nehrají žádnou roli při přijímacích zkouškách na VŠ, a to ani na obory na PřF UP.

Jaká je role mentora ?
Mentor je pro vás první osobou, která by vám měla pomoci zorientovat se v systému výuky na PřF UP a se kterou byste měli konzultovat výběr vhodných předmětů z hlediska zaměření a obtížnosti, případně může volbu konzultovat s vyučujícím daného předmětu. Mentor by tedy měl mít vztah k oboru, v němž se chcete vzdělávat. V žádném případě se ale nedá očekávat, že vám mentor bude pomáhat s vypracováním seminární práce nebo vyjednávat nějaké úlevy u zkoušek.

Co když dostanu vyrozumění, že jsem do programu Newton nebyl(a) přijat(a) ?
Na přijetí do programu není právní nárok a proti rozhodnutí o nepřijetí se nelze odvolat. Můžete však podat přihlášku znovu v dalším termínu za půl roku.