Badatel
Dnes je 20.09.2017, jste 67324 návštěvník  

Informace o projektu: Biodiverzita ostrovů v zemědělské krajině

Název projektu:Biodiverzita ostrovů v zemědělské krajině
Obor:biologie, vědy o zemi, informatika
Typ:terénní
Počet zapojených studentů:0
Status:    volný projekt (je možné se zapojit, nikdo jej zatím neřeší)
Supervizor:David Cigánek
Anotace projektu:Osídlováním a rozvojem (sukcesí) biotické složky ekosystémů na ostrovech se zabývá specializovaná biologická disciplína - ostrovní ekologie. Přestože střední Morava není mořem obdařena, i zde lze nalézt ostrůvky polopřirozené vegetace uprostřed rozsáhlých lánů orné půdy. Cílem práce je ověření platnosti základních principů ostrovní ekologie v podmínkách těchto "agrárních ostrovů" pomocí moderních biostatistických metod a vysvětlení pozorovaných odchylek od teoretických modelů. Projekt není vázaný na konkrétní území a lze jej řešit prakticky v jakékoli převážně zemědělské krajině. Od adeptů se očekává zejména schopnost přežít celodenní sběr dat v pusté kulturní stepi ;-)
 Kontaktovat supervizora


zpět