Badatel
Dnes je 24.06.2018, jste 74831 návštěvník  

Informace o projektu: Studium odbourávání modelových polutantů pomocí nZVI

Název projektu:Studium odbourávání modelových polutantů pomocí nZVI
Obor:chemie
Typ:laboratorní
Počet zapojených studentů:2
Status:    vyřešený projekt (projekt byl ukončen, protože se jej již podařilo vyřešit)
Supervizor:Libor Kvítek
Anotace projektu:Projekt je zaměřen na experimentální studium reaktivity různých typů nanočástic železa ve vodném prostředí. Typicky je spektrofotometricky studována modelová reakce odbarvování organických barviv na základě redukčních účinků nanočástic železa, které se ve vodném prostředí oxiduje na nestechiometrické hydratované oxidy železa a přitom je uvolňován vodík, který je vlastním redukčním činidlem ve studované reakci.
 Kontaktovat supervizora


zpět