Badatel
Dnes je 24.06.2018, jste 74831 návštěvník  

Informace o projektu: Studium spojitostí GABA-B receptoru s depresí s pomocí bioinformatiky

Název projektu:Studium spojitostí GABA-B receptoru s depresí s pomocí bioinformatiky
Obor:chemie, biologie, informatika
Typ:počítačový
Počet zapojených studentů:1
Status:    obsazený projekt (na projektu již pracuje plný počet studentů, není možné se již přidat)
Supervizor:Karel Berka
Anotace projektu:GABA-B je membránový GPCR receptor pro vazbu na gamma-aminomáselnou kyselinu (GABA), který se účastní negativní regulace signální kaskády spojené s adenylát cyklázou a regulací uvolňování dopaminu a epinephrinu. Pro tuto souvislost s nervovými přenašeči je otázkou, zda by se ovlivňování tohoto receptoru nedalo použít při léčbě depresí.
 Kontaktovat supervizora


zpět