Badatel
Dnes je 24.06.2018, jste 74831 návštěvník  

Informace o projektu: Syntéza nových potenciálních antituberkulotik

Název projektu:Syntéza nových potenciálních antituberkulotik
Obor:chemie
Typ:laboratorní
Počet zapojených studentů:1
Status:    řešený projekt (na projektu se již pracuje, je však ještě možné se přidat)
Supervizor:Lucie Brulíková
Anotace projektu:Tuberkulóza (TBC) představuje infekční onemocnění způsobené převážně bakterií Mycobacterium tuberculosis a podle WHO zůstává v první desítce nemocí způsobující celosvětově nejvíce úmrtí. Předpokládá se, že do roku 2020 dosáhne počet nově infikovaných jedinců 1 miliardy, aktivní forma tuberkulózy se projeví u 200 milionů jedinců a 35 milionů lidí zemře na následky tuberkulózy. Velkého významu nabývá problém spojený se stále častěji vznikající rezistencí na současné možnosti terapie. Proto je třeba vyvíjet nová léčiva a hledat nové možnosti terapie. Cílem tohoto projektu bude design a syntéza nových potenciálních antituberkulotik.
 Kontaktovat supervizora


zpět